اضافه شدن ۶۵ پسوند – TLD جدید

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران گرامی؛
۶۵ پسوند جدید ( TLD ) به لیست اضافه شده است که می توانید دامین دلخواه خود را با این پسوند ها ثبت نمایید.
جهت مشاهده دامین ها به ادامه مطلب بروید.

racing

۱۴۰,۰۰۰تومان

tech

۸۰,۰۰۰تومان

win

۱۴۰,۰۰۰تومان

dog

۱۴۰,۰۰۰تومان

hockey

۲۰۰,۰۰۰تومان

run

۱۰۰,۰۰۰تومان

taxi

۲۰۰,۰۰۰تومان

theater

۲۰۰,۰۰۰تومان

coupons

۲۰۰,۰۰۰تومان

movie

۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

online

۶۰,۰۰۰تومان

soccer

۱۰۰,۰۰۰تومان

fyi

۱۰۰,۰۰۰تومان

mba

۱۴۰,۰۰۰تومان

rent

۲۰۰,۰۰۰تومان

college

۲۴۰,۰۰۰تومان

courses

۱۶۰,۰۰۰تومان

film

۴۰۰,۰۰۰تومان

live

۱۴۰,۰۰۰تومان

studio

۱۴۰,۰۰۰تومان

plus

۱۴۰,۰۰۰تومان

tours

۲۰۰,۰۰۰تومان

cafe

۱۴۰,۰۰۰تومان

express

۱۴۰,۰۰۰تومان

news

۱۴۰,۰۰۰تومان

site

۱۴۰,۰۰۰تومان

jewelry

۲۰۰,۰۰۰تومان

show

۱۴۰,۰۰۰تومان

team

۱۴۰,۰۰۰تومان

black

۲۰۰,۰۰۰تومان

date

۱۴۰,۰۰۰تومان

faith

۱۴۰,۰۰۰تومان

green

۳۲۰,۰۰۰تومان

lgbt

۲۰۰,۰۰۰تومان

love

۱۴۰,۰۰۰تومان

reise

۴۰۰,۰۰۰تومان

review

۱۴۰,۰۰۰تومان

accountant

۱۴۰,۰۰۰تومان

download

۱۴۰,۰۰۰تومان

loan

۱۴۰,۰۰۰تومان

fashion

۱۴۰,۰۰۰تومان

garden

۱۴۰,۰۰۰تومان

poker

۲۰۰,۰۰۰تومان

fit

۱۴۰,۰۰۰تومان

sale

۱۴۰,۰۰۰تومان

video

۱۴۰,۰۰۰تومان

design

۲۰۰,۰۰۰تومان

bingo

۲۰۰,۰۰۰تومان

chat

۱۴۰,۰۰۰تومان

style

۱۴۰,۰۰۰تومان

tennis

۲۰۰,۰۰۰تومان

apartments

۲۰۰,۰۰۰تومان

casino

۶۰۰,۰۰۰تومان

football

۱۰۰,۰۰۰تومان

school

۱۴۰,۰۰۰تومان

sucks

۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

gold

۴۰۰,۰۰۰تومان

golf

۲۰۰,۰۰۰تومان

coach

۲۰۰,۰۰۰تومان

legal

۲۰۰,۰۰۰تومان

memorial

۲۰۰,۰۰۰تومان

money

۱۴۰,۰۰۰تومان

tires

۴۰۰,۰۰۰تومان

flowers

۱۴۰,۰۰۰تومان

wales

۱۰۰,۰۰۰تومان

wedding

۱۴۰,۰۰۰تومان

yoga

۱۴۰,۰۰۰تومان

مجموع تعداد پسوند های قابل ثبت در سنترال هاستینگ در حال حاضر ۳۴۰ TLD می باشد.
قیمت ها در زمان درج خبر معتبر می باشند و ممکن است در آینده قیمت ها تغییر کنند؛ جهت بررسی آزاد بودن دامین و قیمت ها به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://my.central-hosting.com/domainchecker.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *