آموزش Cron job در cPanel

Cron job به شما اين امكان را مي دهد كه برخي از كارهاي مديريتي وب سايتتان را بصورت خودكار برنامه ريزي نمائيد تا كارهايي كه با يك دوره زماني معين بايد روي وب سايت شما اجرا شود و شما مي بايست در هر بار اين كار را بصورت دستي انجام دهيد بصورت اتوماتيك برنامه ريزي كند . مثلا شما مي خواهيد در هر هفته temporary files خود را پاك كنيد تا فضاي وب شما اشغال نشود Cron job مي تواند بصورت اتوماتيك اين كارها را براي شما انجام دهد بدون اينكه نيازي به رجوع شما به سيستم مديريت ميزبانيتان باشد.

در اين قسمت دو نوع روش براي مديريت Cron jobs وجود دارد: به خواندن ادامه دهید